Nu har Gävle fått sin första vattenkiosk– och vi får säkrare tillgång till vatten

23 januari, 2018, KL 16:48

Nu har Gävle fått sin första vattenkiosk och för oss på Gästrike Räddningstjänst innebär det att vi får säkrare tillgång på vatten vid våra släckinsatser. Vi var med på invigningen när Gästrike Vatten invigde den första vattenkiosken.

Vattenkiosker för tillgänglighet och säkerhet

Numera är flera av de tidigare vattenposterna där vi tar vatten till våra insatser och där andra entreprenörer tidigare har hämtat vatten, låsta för att säkra både kvalité och tillgång. Om vattentrycket blir för lågt i ledningarna, vilket det kan bli om någon tillfälligt tar mycket vatten ur en vattenpost, kan vattnet bli förorenat och smutsigt. Det kan också få negativa konsekvenser för oss inom räddningstjänsten, när vi inte får fram tillräckligt med vatten till våra släckinsatser. Därför välkomnar vi de vattenkiosker som Gästrike Vatten nu bygger.  

Entreprenörer och i vissa fall enskilda personer, hänvisas till vattenkioskerna där de kan hämta sitt vatten och räddningstjänsten kommer att använda vattenkioskerna när behovet finns.  Förutom fördelarna med att vattenkioskerna är lättillgängliga och att de underhålls året om, är fördelen att tillgången på vatten från övriga vattenposter, som vi kommer att fortsätta använda, blir mer pålitlig.  

-  I arbetet med att se över hur vattnet ska nyttjas av olika parter kommer vi under 2018 tillsammans med Gästrike Vatten att fortsätta arbetet med att identifiera och prioritera utvalda vattenposter, säger Robert Strid, Räddningschef, Gästrike Räddningstjänst

 

På fotot från vänster: Lena Blad, VD, Gästrike Vatten, Robert Strid, Räddningschef, Gästrike Räddningstjänst, Patrik Hedström, Transportledare, Gävle Alltransport och Gunnar Ferngren, Projektledare, Gästrike Vatten.