Information till dig som är leverantör

11 maj, 2021, KL 16:16

Från och med den 21 juni byter vi VAN-leverantör för fakturaväxel samt för skanningstjänst till TietoEVRY AB. 

Elektronisk faktura

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Detta betyder att från den 1 april 2019 ska ni som leverantör skicka elektroniska fakturor till oss. Observera att PDF inte är ett godkänt format. 

PEPPOL BIS Billing 3 faktura

Du som använder dig av kommunikation via PEPPOL infrastruktur/PEPPOL-nätverket, det vill säga att du anger PEPPOL-ID vid fakturering, behöver inte göra någonting i ditt system, då byte av VAN-leverantörsmottagare sköts per automatik. 

SVE-faktura

Du som skickar SVE-faktura till oss, det vill säga att du anger GLN-nummer vid fakturering, behöver kontakta din VAN-leverantör, så att du byter VAN-leverantörsmottagare i ditt system till TietoEVRY AB med;

  • organisationsnummer 556052-7466
  • och operatörs-ID: 6430037520006.

FE-nummer

Gästrike Räddningstjänst ingår i Gävle kommunkoncern. För att säkerställa att dina fakturor skickas till rätt inom koncernen, måste fakturan från och med 21 juni innehålla ett FE-nummer. FE-numret placeras i adressfältet under fakturamottagarens bolagsnamn. FE-nummer består av FE följt av fakturamottagrens organisationsnummer. Postadressen har inte ändrats utan är densamma som tidigare. 

Referenskoder

För att fakturan skall hitta rätt mottagare i vårt ekonomisystem, måste fakturan ha en referens. Referensen anger beställaren vi beställningstillfället. Observera att vi använder oss av en så kallad referenskontroll, vilket innebär att du måste ange en giltig referens på fakturan för att kunna fakturera oss. 

Kommunikation via VAN-tjänst

För dig som inte e-fakturerar idag, finns det oftast möjlighet att e-fakturera via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Kontakta din systemleverantör om förutsättningarna för detta. Om du inte har ett affärssystem eller inte är ansluten till en e-faktureringstjänst, kan du använda dig av TietoEVRYs fakturaportal. Där kan du manuellt registrera/fakturera upp till 100 stycken fakturor om året – kostnadsfritt via deras webb från och med den 20 juni 2021. 

Skicka e-faktura i TietoEvry AB

Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura via ditt affärssystem, erbjuds en tjänst där du manuellt kan registrera dina fakturor kostnadsfritt via TietoEvry AB.

För att du som leverantör ska kunna fakturera måste du skapa ett konto i TietoEvry AB. Här nedan hittar du instruktion för hur du gör.

Skapa nytt konto i TietoEvry AB

Du loggar in på https://bix.tieto.com/einvoiceweb/engine.

  1. Klicka på "New User".
  2. Välj "Supplier Web Application" och klicka på "Register here".
  3. Klicka på "Invoice Receiver Information" och därefter "Invoice receiver identifier" där du skriver in fakturamottagarens namn, det vill säga Gävle kommun.
  4. Under "Invoice Sender Information" gör du följande steg:
  • Klicka på "Invoice sender identifier" och fyll i organisationsnummer på ditt företag.
  • Klicka därefter på "Scheme-id for sender identifier" och "9955 Swedish-id for sender Company" där du skriver in ditt bolagsnamn, adress, postnummer, stad samt land.
  • Under "Contact person" fyller du i för- och efternamn, e-postadress (dit loggningsuppgifterna ska skickas till) samt telefonnummer.
  • Därefter klickar du på "Legal note" och bockar i "I agree to the terms and conditions mentioned in the legal notice" och sedan på "Submit".

Du kommer få inloggningsuppgifter skickat till den e-postadress som du har angett, vilket kan ta 1-2 dagar efter att TietoEvry AB har verifierat uppgifterna.

Beskrivningar om hur du skapar en faktura hittar du i tjänsten när du är inloggad på ditt konto.

Våra uppgifter

Organisationsnummer: 222000-0778 

FE-nummer: FE2220000778 

GLN-nummer: 7362220000776 

PEPPOL-ID: 0007:2220000778, 0088:7362220000776