Anställda missnöjda över nytt avtal

24 januari, 2017, KL 14:02

Det nya avtalet, som träder i kraft i maj, innebär omfördelning av avtalsvärdet. Kritiken gäller främst OB-tillägget som tagits bort och ersatts med en höjd dagtidsersättning. Totalt sett har avtalsvärdet höjts.

– Avtalet är centralt förhandlat av Pacta, räddningstjänstförbundens representant avseende arbetsgivarfrågor. Vi som förbund är avtalstrogna och har inte för avsikt att bryta mot nationella riktlinjer, säger Nestor Wallberg, förbundschef Gästrike Räddningstjänst.

Gästrike Räddningstjänst arbetar för närvarande med BRF lokalt för att förbättra förutsättningarna för personalen i de områden där det är möjligt.

– Vi ser självklart med respekt på missnöjesyttringarna kopplade till avtalet och arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Nestor Wallberg.

Den 24 januari skickade förbundschefen en skrivelse till medlemskommuner och berörd personal. Här kan du läsa den i sin helhet.