Nyheter

19 juni, 2019, KL 08:55

Vi söker en brandingenjör

Du kommer att delta och utveckla arbetet inom det olycksförebyggande området inom avdelningen samhällsskydd. Exempel på arbetsuppgifter är riskhantering i samhällsplaneringen, byggnadstekniskt brandskydd, tillsynsarbete inom lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

17 juni, 2019, KL 10:25

Två enhetschefer till Gästrike Räddningstjänst

Avdelningen Räddning och Säkerhet ansvarar för att räddningsinsatser kan genomföras med hög kvalité, med kompetent personal och säker arbetsmiljö. Nu söker vi enhetschefer till enheterna Gävle och Valbo-Backa.

17 juni, 2019, KL 10:00

Eldningsförbud i Uppsala län

Länsstyrelsen Uppsala län har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län från och med klockan 16.00 den 16 juni 2019. Förbudet gäller tillsvidare.