Nyheter

16 december, 2022, KL 08:24

Vi söker brandmän

Vi söker fem brandmän med placering i Gävle, Rörberg eller Sandviken. Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2023.

02 december, 2022, KL 13:16

Vi söker en brandman i kombinationstjänst

I din tjänst arbetar du 80 % operativt på skift och 20 % dagtid på enheten för samhällsskydd. I det förebyggande arbetet förbereder och genomför du förebyggande åtgärder genom utbildning, tillsynsverksamhet, informationsinsatser och projekt. Sista ansökningsdag 2022-12-18.

02 december, 2022, KL 12:53

Vi söker en brandinspektör

Som brandinspektör inom Gästrike Räddningstjänst kommer din huvudsakliga arbetsuppgift att vara tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Sista ansökningsdag 2022-12-22.

01 december, 2022, KL 16:07

Testa din brandvarnare

Den 1 december varje år infaller brandvarnardagen. Det är en dag då allmänheten uppmanas att testa sina brandvarnare för att kontrollera att de fungerar.