Ansökan om egensotning

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, har du som privatperson rätt att sota skorstenen själv, förutsatt att sotningen görs på ett ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt. Om du vill sota själv måste du ansöka om tillstånd hos oss på räddningstjänsten först.

Innan du ansöker om egensotning ska du ha tagit del av våra riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll.

Du ansöker digitalt i nedanstående formulär och signerar din ansökan med BankID. Senast uppdaterad 2 november, 2022