Ansökan om egensotning

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, har du som privatperson rätt att sota skorstenen själv, förutsatt att sotningen görs på ett ur brandskyddssynpunkt, betryggande sätt. Om du vill sota själv måste du ansöka om tillstånd hos oss på räddningstjänsten först.

Innan du ansöker om egensotning ska du ha tagit del av våra riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll.

Du ansöker digitalt i nedanstående formulär och signerar din ansökan med BankID. Om du saknar BankID kan du skicka in din ansökan via blankett.

Ansökan via blankett

Om du saknar möjlighet att ansöka digitalt kan du skicka in din ansökan via vår blankett.

Blankett ansökan om egensotning

Blanketten skickas till:
Gästrike Räddningstjänst
Hamntorget 8
803 10 Gävle

eller via e-post: gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.seSenast uppdaterad 21 april, 2021