Frister sotning

Värme-, vatten-, varmvatten-,
varmlufts- och ångpannor

Intervall

Eldning med fasta bränslen

 

Konventionella pannor

4 gånger per år

Keramisk inklädnad och ansluten till ackumulatortank

2-3 gånger per år

Eldningsapparat som eldas med träpellets eller motsvarande

1 gång per år

Eldning med olja

 

Tung eldningsolja

3 gånger per år

Lätt eldningsolja och där pannans effekt överstiger 60 kW

1 gång per år

Lätt eldningsolja och pannans effekt uppgår till högst 60 kW

Vart annat år

 

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara
förbränningsanordningar

Intervall

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov

6 gånger per år

Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat motsvarande bränsle

1 gång per år

 

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov bör sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Lokaleldstäder

Intervall

Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning eller matlagning

1 gång per år

Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning eller matlagning

Vart tredje år

Eldstaden är belägen i ett fritidshus

Vart tredje år

 

Imkanaler i restauranger
eller andra större kök

Intervall

Imkanaler i restauranger eller andra större kök

3 gånger per år

Imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat,
eller liknande verksamhet

1 gång per år


Senast uppdaterad 23 september, 2020