Frister brandskyddskontroll

Värmepannor

Intervall

Eldning med fasta bränslen

 

Värmepannor som eldas med fasta bränslen, t ex ved eller flis

3 år

Värmepannor som eldas med olja eller gas

6 år

 

Pelletseldning i värmepannor

Intervall

Eldning med pellets i en anläggning som är helautomatisk standardiserad och speciellt konstruerad för eldning med pellets

6 år

Om en pelletsbrännare installeras i en gammal eller annan anläggning som inte är konstruerad speciellt för pellets

3 år

 

Köksspisar

Intervall

Köksspisar som eldas med fasta bränslen

3 år

Köksspisar där eldning sker i mindre omfattning (dvs. eldas i korta eldningscykler någon(1) gång per vecka eller mindre.)

6 år

 

Lokaleldstäder

Intervall

Lokaleldstäder som eldas med fasta bränslen

3 år

Lokaleldstaden används i mindre omfattning

6 år

Lokaleldstäder i fritidshus

6 år

 

Pelletskaminer

Intervall

Helautomatisk anläggning och speciellt konstruerad för eldning med pellets

6 år


Senast uppdaterad 23 september, 2020